• http://www.lifeimage.cn/

  image 
                                                                        (這個不是我)
  奇大頭姐姐。和。狂大頭哥哥。
  因爲你們。
  上周變成了很奇妙的一周。

                                   ——投稿人:“生活在別處”宣傳小幹事


 • 2006-10-18『膽小鬼』 - [小情緒]


  我是一個膽小鬼。
  不但懼怕前路。
  而且怒視遠方。